Heeft U problemen?

Wat doen wij:

Wij helpen bij het invullen van diverse formulieren.

Hier onder een kort overzicht.

Mocht U een andere vraag hebben als wat hier onder staat aan gegeven laat het ons weten.

Wij proberen U met al uw problemen te helpen.

 1. –  Uitkering aanvragen Orionis of UWV.
 2. – Zorgverzekering Gemeente.
 3. – Jeugdfonds Sport en Cultuur.
 4. – Fonds Cultuur, Sport en Onderwijs.
 5. – Individuele Inkomens toeslag.
 6. – Individuele Studietoeslag. 
 7. – Bijzondere bijstand.
 8. – Chronisch zieken en gehandicapten.
 9. – Ondersteuning bij geldzorgen.
 10. – Kinderopvang medische indicatie.
 11. – Kwijtschelding Sabewa en Gemeentelijke belastingen. 
 12. – Diverse toeslagen bij de belastingdienst. 
 13. – Het open van een bankrekening. 
 14. –  Het doorverwijzen naar een advocaat. 
 15. – Kinderbijslag. 
 16. – Onkosten van school bij Stichting Leergeld.
 17.  – Studiefinanciering bij DUO.
 18. – DigiD aanvragen.
 19. – Aanvragen of verlengen verblijfsvergunning bij IND.
 20. – Chronisch zieken en gehandicapten.
 21. – Spreekuur Stichting Wijkraad Middenstad Vlissingen.
PAPIEREN

                       Wij helpen echt!

De juiste hulp.

Wij helpen iedereen.

Facebook!

Onze facebook pagina.

Contact:

Mail of bel ons.

  Contact mogelijkheden.